Uklonjena dva zelena otoka

Zbog negodovanja građana oko smrada i prenatrpanosti zelenih otoka u Šibicama i ulici Pere Devčića, isti su uklonjeni. Neodgovornost građana prema selektivnom odvajanju otpada pretvorila je ove zelene otoke u divlje deponije pune komunalnog i krupnog otpada. Kako ne bi došlo do daljnjeg uklanjanja zelenih otoka, molimo građane da se pridržavaju njihove svrhe odlaganja i odvajanja papira, plastike, stakla, biootpada i tekstila, te da ostali otpad zbrinjavaju na adekvatan način.