31 listopad, 2017

Odvoz otpada na blagdan Svih svetih

Na blagdan Svih svetih, u srijedu 1.11.2017. godine, odvoz kućnog otpada, papira i plastike obavljat ce se prema redovnom rasporedu.

13 rujan, 2017

Uklonjena dva zelena otoka

Zbog negodovanja građana oko smrada i prenatrpanosti zelenih otoka u Šibicama i ulici Pere Devčića, isti su uklonjeni. Neodgovornost građana prema selektivnom odvajanju otpada pretvorila je ove zelene otoke u divlje deponije pune komunalnog i krupnog otpada. Kako ne bi došlo do daljnjeg uklanjanja zelenih otoka, molimo građane da se pridržavaju njihove svrhe odlaganja i odvajanja papira, plastike, stakla, biootpada i tekstila, te da ostali otpad zbrinjavaju na adekvatan način.

22 kolovoz, 2017

Odvoz glomaznog otpada

Obavještavamo naše korisnike da Zaprešić d.o.o. početkom rujna 2017. godine započinje sa odvozom glomaznog na području grada Zaprešića.
Odvoz glomaznog otpada funkcionirati će po principu tzv. mobilnih reciklažnih dvorišta, odnosno na način da će građani svoj glomazni otpad dovoziti
na određene dane na određena mjesta.
Građanima će na svakom punktu biti na raspolaganju četiri kontejnera, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati, a otpad će se sortirati na licu mjesta uz pomoć i nadzor naših djelatnika.

PLAN ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA