Obavijest o odvozu otpada – 22.06.2020.

U ponedjeljak, 22.06.2020., usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, plastike i papira obavljat će se po redovitom rasporedu.