Obavijest o odvozu otpada – 05.08.2020.

U srijedu, 05.08.2020., usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, plastike i papira obavljat će se po redovitom rasporedu.