Natječaj za davanje stana u najam

Direktor Društva raspisuje Natječaj za davanje stana u najam u naselju Veliki vrh br. 10 u Zaprešiću.

Rok za podnošenje ponuda je 27.11.2020. godine do 13:00 sati.

Natječaj za davanje stana u najam Veliki vrh 10